آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

خاطره بازی(گرگم به هوا)

سه شنبه, ۶ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲ ق.ظ

سکانس ۱:

تو: بچه ها بیاید گرگم به هوا بازی کنیم.

من و او:باشه...

سکانس۲:

من:قبول نیست؛ تو همش منو میگیری، چرا اونو نمیگیری؟

تو: خب تو آروم فرار میکنی!

من: نخیر، من آروم فرار نمیکنم؛ تو فقط دنبال من میکنی!

تو: باشه، دیگه دنبالت نمیام...                           وتمام

 

* فقط تو میفهمی چی میگم...

۹۶/۰۴/۰۶
Aramam .F