مگه من کیم که میگن لیاقتتو نداشت؟

اصلا چطور میشه لیاقت آدمارو سنجید؟

چطور میشه ندیده و نشناخته به کسی گفت: بی لیاقت؟

من که از تو بالاتر نبودم...

اگرم بودم انقدر دوست داشتم ودارم که یا خودمو بکشم پایین یا دست تو رو بگیرم؛ بکشم بالا...

هیج کس حق نداشته و نداره راجب تو فکری کنه...

تو همیشه واسه من بهترینی:)