سال گذشته در چنین روزی متولد شد و تو یک سال است پدر نام گرفته ای...

جان دل سال روز پدر شدنت مبارک:)

بنیامین عزیزم ناخواسته پا به دنیایی گذاشتی که پر از سختی است ولی تو پدری داری که عاشقانه دوستت دارد.

عزیزکم همونگونه که در روزهای اول زندگیت آرام بودی و برخلاف دیگر نوزادان هیچ گونه بی قراری نمیکردی؛

در ادامه ی راه نیز آرام باش و بگذار پدرت با دیدن آرامشت آرام گیرد.

تولدت مبارک دلبندم:)

بهترینها را برایت آرزو میکنم

امیدوارم زیر سایه ی پدرت و در آرامش بزرگ شوی...

دوستت دارم خیلییی زیاد❤️