امسال هم گذشت و تو نیومدی.

چند وقتی دلم خوش بود روز تاسوعا واسه نذری میای و حداقل یه لحظه میبینمت...

ولی نیومدی و چشام خشک شد به در...

سالای پیش خوب بود حداقل میومدی و با اینکه غذاییو که یه قسمتشم نذر سلامتی خودته رو دوس نداشتی ولی واسه کمک میومدی ولی امسال...

نذریم دیگه حال و هوای قبلانارو نداره شاید از وقتی آقاجون رفت و شایدم چون تو نیومدی...

تو خوب باش؛ بخند؛ سلامت باش حتی دور از من... بیخیال من

ولی آخه چرا جواب تماسارو نمیدادی؟

 

*خدایا خودت مواظبش باش.