یه نگاه کوتاه به این سالهایی که از زندگیم گذشته میندازم...

واقعا عشق تو بهترین اتفاق زندگیم بوده:)

چی از این بهتر؟!!!

 

*خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست...

 

*نزدیکم بمون؛ مرگه فاصله...