چاره ای جز این ندارم آخه خون شدی تو رگهام

میمیرم اگه نباشی بی تو من بدجوری تنهام

میدونم یه روز میفهمی روزی که دنیا را گشتی

من چجوری تو را خواستم تو چه جور ازم گذشتی

 

*این همه خواستن دستات بدون حتی نوازش...