من همینم:/

من همینم که هستم:/

یه عصبی، بد اخلاق، بدبین، خودخواه، لجباز، شکاک، زود رنج، حق به جانب، دل سنگ...

من کسیم که به عقیده ی اطرافیانم با خودمم دعوا دارم.

پس مطمئنا تحمل یه همچین کسی حتی واسه یه لحظه سخته...

حق میدم که نخوای یکی از نزدیکترین هات حتی کنارمم نباشه:/ چه برسه به صحبت و معاشرت...

  • :)

آرامم

نه اینکه من آرامم؛ بلکه تویی تمام آرام و قرارم...

زنده بی جان نتوان بودن و او جانِ من است...
پیوندهای آرامم:)
Designed By Erfan Powered by Bayan