اینم از کیبورد من که جز این نمیشه باهاش نوشت...

دوستت دارم آرامِ جانم

                                     

# خلاقای قبل من سوء تفاهم بودن همشون:)))