اینم از کیبورد من که جز این نمیشه باهاش نوشت...

دوستت دارم آرامِ جانم

 

                                     

 

# خلاقای قبل من سوء تفاهم بودن همشون:)))