من با آغوشی پر از رویا و آرزو ، دنیای نابود شده ام را میسازم باز...

تمام آوار های رویاهایم که بر سرم فرو ریختند را کنار میزنم و باز از نو میسازمشان؛ حتی بهتر از قبل، زیبا و خواستنی تر از گذشته...

نبودنت سخت است خیلی سخت، ولی یادت آرامش است.

و این بار از ته قلبم آرزو میکنم اگر بدون من شاد و خوشبختی دیگر به دنیای بازسازی شده ام بازنگردی و در دنیای خوشبختیت همراه خانواده ات روزهایت را رویایی سپری کنی...

و در این میان، باز منی می ماند که با یادت رویا میسازم؛ زندگی میکنم و تا آخرین نفسم دوستت خواهم داشت؛ آرامِ دلم:)

*الهام گرفته شده از آهنگ آرزو

 


عشق آدم هرجا باشه یادش آرزو میسازه

پس به یاد اون شروع کن با یه آرزوی تازه...