مینویسم باز از تو بهترین دوست دنیا...

مینویسم از اون شبی که حرفت باز مث آب روی آتیش دلم شد.

نمیگم من خوبم ولی اینو مطمئنم که بد کسیو حتی دشمنمو نخواستم:/خوبه که تو اینو میدونی:) و اون حرف به ظاهر سادت خیلی آرومم کرد:)))

حال خرابم بازم با وجودت خوب شد:)خیلی خوب...

اون شب تاریک بازم با وجودت ستاره بارون شد تارا گلی:)

آخ که تو چقد خوبیییی:)))

از همین جا دعا میکنم خدا هرکسو دوس داره یه دوست مث تارا بفرسته تو زندگیش:)

اینم تقدیمت(یادمه دوسش داشتی)