آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

هیچکس واقعا نمیداند
آخرِ داستان چه خواهد شد...
----------------------------------------------------
کسی یه رمان میشناسه که عنوانش آوا باشه یا توی عنوانش کلمه آوا وجود داشته باشه؟ ایرانیه و آوا اسم شخصیت اصلی داستانه؛ چاپ شدست ینی الکترونیکی نیست.
اگه کسی همچین کتابی رو میشناسه لطف کنه اسم نویسندشو واسم بفرسته. ممنون

فایده ای نیست در این نوشته ها:/

نوشته هایی که من بنویسم و تو نخوانی...

چه سود تبریک بگویم ولی حتی به تو نرسد؟

ولی باز هم دلم به همین نوشته ها خوش است...

جانِ دلم تولدت مبارک

 

* چقدر تنهایم که عاشقانه هایی را که برای تو مینویسم همه جز تو میخوانند:/...

مقدس ترین سیزده برای من:)))

Aramam .F