زادروزت...

فایده ای نیست در این نوشته ها:/

نوشته هایی که من بنویسم و تو نخوانی...

چه سود تبریک بگویم ولی حتی به تو نرسد؟

ولی باز هم دلم به همین نوشته ها خوش است...

جانِ دلم تولدت مبارک

 

* چقدر تنهایم که عاشقانه هایی را که برای تو مینویسم همه جز تو میخوانند:/...

مقدس ترین سیزده برای من:)))

  • :)

آرامم

نه اینکه من آرامم؛ بلکه تویی تمام آرام و قرارم...

زنده بی جان نتوان بودن و او جانِ من است...
پیوندهای آرامم:)
Designed By Erfan Powered by Bayan