آرامم

آرامم

من آن دریای آرامم که در من
فریادِ همه توفان هاست...
-----------------------------------
پستِ ثابتو دریابید:]

منوی بلاگ

فایده ای نیست در این نوشته ها:/

نوشته هایی که من بنویسم و تو نخوانی...

چه سود تبریک بگویم ولی حتی به تو نرسد؟

ولی باز هم دلم به همین نوشته ها خوش است...

جانِ دلم تولدت مبارک

 

* چقدر تنهایم که عاشقانه هایی را که برای تو مینویسم همه جز تو میخوانند:/...

مقدس ترین سیزده برای من:)))

:)