آرامم

آرامم

من آن دریای آرامم که در من
فریادِ همه توفان هاست...
-----------------------------------
پستِ ثابتو دریابید:]

منوی بلاگ

چیزی نگم بهتره از تولدی که تو  نباشی که تبریک بگی:/

تلخ تر از همیشه...

:)