قانونِ مصوّب

قانونِ جدید تصویب شده توی دنیای من: من یا فرفریه توام یا هیچ...

هیچ کسی جز تو حق نداره اینطوری صدام کنه:/ باهاش برخورد میکنم...

  • :)

آرامم

نه اینکه من آرامم؛ بلکه تویی تمام آرام و قرارم...

زنده بی جان نتوان بودن و او جانِ من است...
پیوندهای آرامم:)
Designed By Erfan Powered by Bayan