گرگم به هوا!!!

پسرحاجی قایم باشک بازیت گرفته؟!!! من با هرکسی قایم باشک بازی دوس داشته باشم با تو فقط گرگم به هوا دوس دارم؛ اونم فقط به سبکِ تو... ولی انگار اینبار من باید گرگ بشم... حالا هی قایم شو ولی من جوری پیدات میکنم، میگیرمت و گره میزنمت به سرنوشتم که خودتم نفهمی چی شد...

ولی کاش می فهمیدی من عاشق گرگم به هوا بازی کردن با تو و به سبک تو شدم!!!

اصلا بذار ساده بگم: من عاشق خودِ تو شدم...

مخلصیم پسرحاجی:)

  • :)

آرامم

نه اینکه من آرامم؛ بلکه تویی تمام آرام و قرارم...

تقویم را بکش به عقب تر...
من را بمیر قبل تولد...
:'(...
----------------------------------------
گاهی می اندیشم؛
خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟
آن زمان که خبر مرگ مرا
از کسی می شنوی، روی تو را
کاشکی می دیدم.
شانه بالا زدنت را،
- بی قید
و تکان دادن دست که،
- مهم نیست زیاد
و تکان دادن سر را که،
- عجب! عاقبت مرد؟
- افسوس!
- کاشکی می دیدم.
من به خود می گویم
«چه کسی باور کرد
جنگل عشق مرا
آتش عشق تو خاکستر کرد؟»
مصدق
پیوندهای آرامم:)
Designed By Erfan Powered by Bayan