آرامم

نه اینکه من آرامم، بلکه تویی تمامِ آرام و قرارم...

آرامم

نه اینکه من آرامم، بلکه تویی تمامِ آرام و قرارم...

آرامم

ای که گفتی جان بده تا باشدت آرامِ جان
جان به غم‌هایش سپردم نیست آرامم هنوز

من

اخماتو، عصبانیتاتو، لجبازیاتو

ترجیح میدم به

خنده های همیشگیش، خوش اخلاقیاش و دل مهربونش...

 

* کاش تو این روزای طولانی روزه نگیری؛ با عادت بی سحری روزه گرفتنت...

Aramam .F