این شبها...

این شبها را دعا کنید برای جانِ دلِ فائزه...

تنها برای خوشبختی و آرامشش:)

دعا کنید بهترین ها برایش رقم بخورد؛ همین...

 

  • :)

آرامم

نه اینکه من آرامم؛ بلکه تویی تمام آرام و قرارم...

زنده بی جان نتوان بودن و او جانِ من است...
پیوندهای آرامم:)
Designed By Erfan Powered by Bayan