خطرناک ترینم...

خوبِ من، نمیگذارم کسی بدت برایم بگوید...

برای تو مقابل هرکسی جبهه میگیرم؛

یاغی میشوم؛

داد میزنم؛

آشوب میشوم؛

بی منطق میشوم؛

منِ آوار، پشتت کوه میشوم؛ تکیه گاهت میشوم...

زبان تلخ میشوم برای جواب دادن به زخم زبان هاشان؛

در می آورم چشمانشان را اگر چپ نگاهت کنند

میدوزم دهان هاشان را اگر دلت را با حرف هاشان بیازارند

حصار میشوم اطرافت...

سپر بلایت میشوم و بلا گردانِ چشمهایت...

پای تو که وسط باشد من خطرناک ترین موجود دنیا میشوم.

  • :)

آرامم

نه اینکه من آرامم؛ بلکه تویی تمام آرام و قرارم...

زنده بی جان نتوان بودن و او جانِ من است...
پیوندهای آرامم:)
Designed By Erfan Powered by Bayan