آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

خطرناک ترینم...

دوشنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۵۲ ب.ظ

خوبِ من، نمیگذارم کسی بدت برایم بگوید...

برای تو مقابل هرکسی جبهه میگیرم؛

یاغی میشوم؛

داد میزنم؛

آشوب میشوم؛

بی منطق میشوم؛

منِ آوار، پشتت کوه میشوم؛ تکیه گاهت میشوم...

زبان تلخ میشوم برای جواب دادن به زخم زبان هاشان؛

در می آورم چشمانشان را اگر چپ نگاهت کنند

میدوزم دهان هاشان را اگر دلت را با حرف هاشان بیازارند

حصار میشوم اطرافت...

سپر بلایت میشوم و بلا گردانِ چشمهایت...

پای تو که وسط باشد من خطرناک ترین موجود دنیا میشوم.

۹۷/۰۳/۱۴
Aramam .F