آرامم

آرامم

من آن دریای آرامم که در من
فریادِ همه توفان هاست...
-----------------------------------
پستِ ثابتو دریابید:]

منوی بلاگ

 

 

من اونی ام که خیره رو دره

خوشی شو میده غصه میخره

که حالش از همیشه بدتره

دل نمیده و دل نمیبره

کسی که با کسی قدم نزد

تو خونه عکسی غیر غم نزد

سری به قلب عاشقم نزد

اون که رو دلم زخم کم نزد

 

*دلم خوشه مرداد میای:/ اگه نیای...نه، نمیخوام حتی فکرشم کنم:/

:)