آرامم

آرامم

من آن دریای آرامم که در من
فریادِ همه توفان هاست...
-----------------------------------
پستِ ثابتو دریابید:]

منوی بلاگ

میدونی وقتی واسم خوندی دنیا دیگه مث تو نداره من راست یا دروغ باورش کردم:/

شایدم راست میگفتی و مث من دیگه نداشت ولی انگاری بهتر از من واسه تو داشت...

:)