آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

هیچکس واقعا نمیداند
آخرِ داستان چه خواهد شد...
----------------------------------------------------
کسی یه رمان میشناسه که عنوانش آوا باشه یا توی عنوانش کلمه آوا وجود داشته باشه؟ ایرانیه و آوا اسم شخصیت اصلی داستانه؛ چاپ شدست ینی الکترونیکی نیست.
اگه کسی همچین کتابی رو میشناسه لطف کنه اسم نویسندشو واسم بفرسته. ممنون

مداد طراحیمو برمیدارم بعد مدت ها میخوام طراحی کنم ولی این بار یه فرقی با دفعه های قبلی داره. اینبار طرحی که میزنم طرح شیء یا منظره نیست. یه تجربه جدیده واسم. نمیدونم میدونستی یا نه ولی من طراحی چهره رو خیلی دوس دارم و اینبار میخوام بدون هیچ آموزشی صورت تو رو بکشم:) میگن میشه با تمرین زیاد توی کشیدن چهره مهارت پیدا کرد. منم زیاد میکشم. فقط تو رو میکشم. انقدر میکشم تا شبیه خودت بشه. یه روزی قابش میکنم و هدیه میدمش به خودت:) خوب میکشم ها ولی فک کنم چشاتو باید بدم خدا کمکم کنه تا بکِشمشون...آخه این چشه تو داری یا قاتلِ جون؟!!!

Aramam .F