آرامم

آرامم

من آن دریای آرامم که در من
فریادِ همه توفان هاست...
-----------------------------------
پستِ ثابتو دریابید:]

منوی بلاگ

توی هر شرایط و اوضاع و احوالی که باشی هرکسی بیاد کمِ کم شش هیچ از تو عقبه:)

:)