آرامم

نه اینکه من آرامم، بلکه تویی تمامِ آرام و قرارم...

آرامم

نه اینکه من آرامم، بلکه تویی تمامِ آرام و قرارم...

آرامم

ای که گفتی جان بده تا باشدت آرامِ جان
جان به غم‌هایش سپردم نیست آرامم هنوز

من میتونم کاری کنم که یه دنیا حسودت بشن؛ آرزوی زندگیتو داشته باشن؛ غبطه بخورن به خوشبختیت، بخوان یه لحظه جای تو باشن، زندگیت رویاشون باشه

فقط اگه خودت بخوای و برگردی...

ینی برمیگردی؟!

Aramam .F