آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

ولی نمیدونه...

جمعه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۸:۳۰ ب.ظ
از صب تصمیم میگیره حتما واسه شام یه غذای عالی درست کنه. گزینه های زیادی میاد توی ذهنش... تهش به این نتیجه میرسه ماهی درست کنه! دس به کار میشه و تهشم کلی از عملکردِ خودش راضی و خوشحال...
ولی اون نمیدونه تو اصن ماهی دوس نداری:/...
۹۷/۰۶/۱۶
Aramam .F