آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

فراموشی

دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۴۷ ب.ظ
فراموش کردن بعضی آدما یعنی فراموش کردنِ اتفاقای خوبِ زندگیت! سخت و زجرآور...
میشه گفت یه جور جنگِ درونیه با خودت:/
۹۷/۰۷/۳۰
Aramam .F