آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

داستانِ ناتمام

سه شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۷:۴۶ ب.ظ
و در پایانِ داستان کسی رفت و دیگری از غصه یِ دوریِ سفرکرده اش جان داد!
کسی نماند که داستانِ ناتمام را به پایان به رساند
شاید این داستان پیش از رفتنی تمام شده بود ولی...
ماندنی هایی محکوم به مرگِ تدریجی و رفتنی هایی محکوم به فراموشی...

*گاهی نوشته ها فقط قراره خونده بشن نه که فهمیده بشن!
۹۷/۰۸/۰۸
Aramam .F