آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

هیچکس واقعا نمیداند
آخرِ داستان چه خواهد شد...
----------------------------------------------------
کسی یه رمان میشناسه که عنوانش آوا باشه یا توی عنوانش کلمه آوا وجود داشته باشه؟ ایرانیه و آوا اسم شخصیت اصلی داستانه؛ چاپ شدست ینی الکترونیکی نیست.
اگه کسی همچین کتابی رو میشناسه لطف کنه اسم نویسندشو واسم بفرسته. ممنون

یکی باید باشد...
یکی که از وجودش خوابِ شب ها به آدم بچسبد...
یکی که تخصصش، بخیر کردنِ شب هایِ آدم باشد...
اگر دارید از این یکی ها،
کمی آرام تر در آغوشش مچاله شوید...
کمی آرام تر سر روی بازوهایش بگذارید...
کمی آرام تر ذوق کنید...
و بوسه هایِ شب بخیرتان را بی صدا رَد و بَدَل کنید...
به حسرت کشیدن اعتقادِ چندانی ندارم اما،
خیلی ها هستند که شب هایشان،
با هیچ قرص و دارویی از گلویشان پایین نمی رود!

نرگس صرافیان
 
Aramam .F