آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

هیچکس واقعا نمیداند
آخرِ داستان چه خواهد شد...
----------------------------------------------------
کسی یه رمان میشناسه که عنوانش آوا باشه یا توی عنوانش کلمه آوا وجود داشته باشه؟ ایرانیه و آوا اسم شخصیت اصلی داستانه؛ چاپ شدست ینی الکترونیکی نیست.
اگه کسی همچین کتابی رو میشناسه لطف کنه اسم نویسندشو واسم بفرسته. ممنون

"آدم ها به دنبال لیاقتشان می روند" این جمله ایست که علت رفتن بعضی ها را برایمان توجیه می کند و بی لیاقتی شان را به نمایش می گذارد؛
اما ای کاش جمله ای هم بود که نوع رفتن آدمها را توجیه می کرد و چگونگی رفتنشان را به چالش می کشید.
من اگر بودم می گفتم "آدم ها بر اساس شرافتشان می روند"
به نظرم انسان های شریف با رفتنشان امید و انگیزه را در طرف مقابل نابود نمی کنند و او را یک عمر در برزخی از چراها نمی گذارند…
برای رفتن دلیل می آورند و هر چند تلخ، حقیقت را می گویند و ثابت می کنند اگر کسی رفتنی می شود پایان تمام آمدن ها رفتن نیست و قطعا زندگی ادامه دارد و مردانه می روند.
نه شبیه عده ای دیگر با دروغ ، با بهانه! نه شبیه آنهایی که با توجیه های مسخره درد رفتن را بیشتر می کنند و اصلا مهم نیست اگر طرف مقابل شان از ترس رفتنی مشابه برای همیشه چشمش را روی تمام آمدن ها ببندد.
به نظرم نوع رفتن آدم ها مهم تر و حساس تر از دلیل رفتن شان است؛
و به عده ای باید گفت "لیاقت ماندن اگر ندارید شرافت رفتن داشته باشید
"

فرشته رضایی


*زندگی دردِ قشنگیست بجز شبهایش! که بدونِ تو فقط خواب پریشان دارد...

Aramam .F