آرامم

نه اینکه من آرامم، بلکه تویی تمامِ آرام و قرارم...

آرامم

نه اینکه من آرامم، بلکه تویی تمامِ آرام و قرارم...

آرامم

ای که گفتی جان بده تا باشدت آرامِ جان
جان به غم‌هایش سپردم نیست آرامم هنوز

خیالت برده خواب از ما و خود آسوده می خوابی
بخواب آسوده آرامم که جز این آرزویم نیست...
مهدی آسترکی

قشنگه هاااااا که مثلا یادش بیدار نگهت داره:) امااااااااااان از دلِ تنگ...
الان دقیقا مصداقِ یه بیمارِ سرطانیَم! که همه ی داروها و شیمی درمانی هاش داشته خوب جواب میداده ولی یهویی بیماریش عود کرده!
میگه که: اوضاع خراب است؛ مراعات کنید! اینم راست میگه.
Aramam .F