آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

هیچکس واقعا نمیداند
آخرِ داستان چه خواهد شد...
----------------------------------------------------
کسی یه رمان میشناسه که عنوانش آوا باشه یا توی عنوانش کلمه آوا وجود داشته باشه؟ ایرانیه و آوا اسم شخصیت اصلی داستانه؛ چاپ شدست ینی الکترونیکی نیست.
اگه کسی همچین کتابی رو میشناسه لطف کنه اسم نویسندشو واسم بفرسته. ممنون

جانِ دلم تو هنرمندی؛ نه آنکه با شعری، قصه ای، آهنگی دل میبرد...

تو هنرمندی که با دستِ خالی؛ دل را که سهل است جان را بردی...

Aramam .F

من

اخماتو، عصبانیتاتو، لجبازیاتو

ترجیح میدم به

خنده های همیشگیش، خوش اخلاقیاش و دل مهربونش...

 

* کاش تو این روزای طولانی روزه نگیری؛ با عادت بی سحری روزه گرفتنت...

Aramam .F

 

نگفتی یه روزی میاد بی تو گریه ام بگیره

نگفتی دیگه خاطراتِ تو یادم نمیره

نگفتی دلم توی تنهایی باید بمیره نگفتی
Aramam .F

بعضی چیزها نباید فراموش شوند؛ باید دائما تکرار شوند تا ملکه ی ذهن شوند؛ جزئی از باورت شوند.

مثلا اینکه هر صبح که بیدار میشوی بروی و کارتِ دعوتِ مراسمِ ازدواجی را بیاوری، بازش کنی. چشمت جز یک اسم نبیند. حقیقتِ پیشِ رویت برایت قابلِ هضم نباشد. هر روز صبح خودت را شکنجه کنی تا واقعیت را باور کنی ولی...

                                                       

* بیست و سوم اردیبهشت نود و هفت...

**دو سال گذشت:/

آهنگی که مدت هاست توی ذهنم روی تکرار مانده...

 

 

Aramam .F

نیازمندم به شانه هایت برای گریستن تمام دردها و

دست هایت برای پاک کردن اشک هایم...

 

و بودنت تنها برای یک حالِ خوب:)

Aramam .F

نمیدانم این بوسه ها به دستت میرسد یا نه؟ کدام بوسه ها؟!!!

همان هایی که وقتی مادرت می آید برایت ره آورد می آورد...

هرکدامشان بوسه هایی به دست مادرت میسپارند به امانت تا مادرت آن ها را به عزیزکرده شان برساند...

عزیزکرده و نورِ چشمیشان...

نورِ چشمی، دلِ من بیشتر از همه ی آن هایی که برایت بوسه میفرستند؛ تنگت است:/

آن ها دیگر از دلتنگی عکست را میبوسند ولی من...

Aramam .F

پسرحاجی قایم باشک بازیت گرفته؟!!! من با هرکسی قایم باشک بازی دوس داشته باشم با تو فقط گرگم به هوا دوس دارم؛ اونم فقط به سبکِ تو... ولی انگار اینبار من باید گرگ بشم... حالا هی قایم شو ولی من جوری پیدات میکنم، میگیرمت و گره میزنمت به سرنوشتم که خودتم نفهمی چی شد...

ولی کاش می فهمیدی من عاشق گرگم به هوا بازی کردن با تو و به سبک تو شدم!!!

اصلا بذار ساده بگم: من عاشق خودِ تو شدم...

مخلصیم پسرحاجی:)

Aramam .F

قراره بیام فردا به شهری که با تمام هوای پر از سربش نفسای من فقط اونجا نمیگیره...

میشه ببینمت ینی؟ الان دقیقا 259 روزه ندیدمت...

کاش میشد...

Aramam .F

قانونِ جدید تصویب شده توی دنیای من: من یا فرفریه توام یا هیچ...

هیچ کسی جز تو حق نداره اینطوری صدام کنه:/ باهاش برخورد میکنم...

Aramam .F

غمت میتونه منو تا مرز جنون بکشه...

                                             

Aramam .F